PROTOKOL PRO ENERGETICKÝ PRŮKAZ BUDOVY

Níže prosím vyplňte všechny požadované údaje. Je to nejrychlejší způsob, jak získat ENERGETICKÝ PRŮKAZ BUDOVY.

S Vámi vyplněným formulářem máme méně práce, pokud jsou vyplněny všechny údaje. Pokud si však nejste s kolonkami jistí, napiště nám to do poznámek ve spodní části formuláře.

Jestli jste si to přece jenom rozmysleli, můžete se vrátit ZPĚT.

——————————————————————————————————————————————————

A, ZÁKLADNÍ INFORMACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail), (vyžadováno):

Adresa budovy (ulice, číslo, PSČ, město):

Provozovatel (popř. budoucí provozovatel):

ÚDAJE O BUDOVĚ

TYP POSUZOVANÉ STAVBY:

a) RODINNÝ DŮM, počet bytových jednotek: , počet osob:

b) BYTOVÝ DŮM, počet bytových jednotek: , počet osob:

c) BYTOVÁ JEDNOTKA, počet osob:

d) POLYFUNKČNÍ OBJEKT, popis částí objektu:

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Dostupná projektová dokumentace (např. naskenovaná, v *.dwg, v *.pdf):

Půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností, rozměry, velikosti oken, pohledy na objekt ze všech stran (nebo foto), řez objektem. V případě více souborů, je prosím komprimujte.

POKUD NENÍ K DISPOZICI - JE NUTNO OBJEKT ZAMĚŘIT - CENA DLE ROZSAHU OBJEKTU!

TECHNICKÉ ÚDAJE K VYPLNĚNÍ:

SKLADBY KONSTRUKCÍ - hranice objektů nebo bytových jednotek:

Podlahy (popis, materiál, tloušťky):

Obvodové stěny (popis, materiál, tloušťky):

Stropy nejvyšší (popis, materiál, tloušťky):

Střechy (popis, materiál, tloušťky):

VZOR - PODLAHY - dlažba 1,5 cm, beton 7 cm, teplená izolace polystyren 10 cm, hydroizolace

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA svislá a střešní, DVEŘE balkonové a vchodové

Dřevěné dvojité:  ano ne, Součinitel prostupu tepla Uw {W} (pokud je znám):

Dřevěné zdvojené:  ano ne, Součinitel prostupu tepla Uw{W} (pokud je znám):

Euro nebo plastová dvojsklo:  ano ne, Součinitel prostupu tepla Uw{W} (pokud je znám):

Euro nebo plastová dvojsklo:  ano ne, Součinitel prostupu tepla Uw{W} (pokud je znám):

B, INFORMACE O TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH BUDOVY

1, VYTÁPĚNÍ

Typ zdroje energie (např. kotel, tepelné čerpadlo,...):

Použité palivo (např. zemní plyn, biomasa, hnědé uhlí, el. energie,...):

Regulace (např. ekvitermní, termohlavice, ruční hlavice, žádná,...):

Převazujici typ otopné soustavy (např. radiátory, podlahové vytápění, přímotopy):

Stav tepelné izolace rozvodů (např. stávající, nové, žádné):

JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON ZDROJE:

JMENOVITÁ ÚČINNOST ZDROJE:

Oběhová čerpadla:

Typ1: , Příkon:

Typ1: , Příkon:

Typ1: , Příkon:

2, TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Způsob přípravy TV (např. typ zásobníku - přímo, nepřímoohřívaný,...):

Použitá energie (např. zemní plyn, biomasa, el. energie,...):

Teplota TV v zásobníku:

Objem zásobníku:

Cirkulace:  ano ne

Stav tepelné izolace rozvodů TV (např. stávající, nové, žádné):

JMENOVITÝ PŘÍKON PRO OHŘEV TV:

JMENOVITÁ ÚČINNOST ZDROJE:

Oběhová čerpadla:

Typ1: , Příkon:

Typ1: , Příkon:

Typ1: , Příkon:

3, VZDUCHOTECHNIKA-JEN U OBJEKTU SE SYSTÉMEM ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ

Typ větracího systému:

Rekuperace:  ano ne

TEPELNÝ VÝKON:

EL. PŘÍKON SYSTÉMU VĚTRÁNÍ:

JMENOVITÝ PRŮTOK VZDUCHU:

Ventilátory:

Ventilátor1: , Objemový tok - mechanický: Odtah: ,
Odvod a přívod:

Ventilátor2: , Objemový tok - mechanický: Odtah: ,
Odvod a přívod:

Ventilátor3: , Objemový tok - mechanický: Odtah: ,
Odvod a přívod:

4, ZDROJE CHLADU - JEN U OBJEKTU S KLIMATIZACÍ

Druh systému:

Stav tepelné izolace rozvodů chladu (např. stávající, nové, žádné):

JMENOVITÝ EL. PŘÍKON POHONU ZDROJE:

JMENOVITÝ CHLADICÍ VÝKON:

5, OSVĚTLENÍ

Typ osvětlovací soustavy (např. žárovkové, zářivkové):

Ovládání:  ruční automatické

PŘÍKON OSVĚTLENÍ:

Datum:

Jméno a příjmení objednavatele:

Váš e-mail:

Poznámky: