ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY

Co je to ENERGETICKÝ ŠTÍTEK?

Energetický štítek s protokolem je dokument, který zavedla ČSN 730540-2/2002 (Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky). Je to velmi podobný dokument jako PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV s tím rozdílem, že průkaz energetické náročnosti budov hodnotí budovu s ohledem na spotřebu energie, kdežto energetický štítek hodnotí budovu s ohledem na její tepelně-technické vlastnosti, které jsou definovány pomocí průměrného součinitele prostupu tepla (dle novely ČSN v roce 2005).

Energetický štítek je velmi často zaměňován s průkazem energetické náročnosti budovy. Přesto, že mají oba dokumenty zdánlivě podobný grafický výstup, jedná se o zcela odlišné dokumenty a nelze je zaměňovat! Dokument, který je nutný ke stavebnímu řízení, k prodeji nemovitosti a k pronájmu se nazývá Průkaz energetické náročnosti budovy.

Značnou výhodou energetického štítku je, že hodnotí pouze obálku budovy a při jeho použití u posuzování vlivu zateplení budovy nedochází ke zkreslování výsledku vlivem jiných veličin než jsou tepelně technické vlastnosti zateplení. Další jeho výhodou je grafický výstup, který je okamžitě srozumitelný i pro naprostého laika, jelikož se jedná o obdobu energetického štítku, který je užíván u elektrospotřebičů. Protože však není jeho užívání podepřeno zákonem, je v praxi užíván velice zřídka. Zákonem ani jiným předpisem není určeno, kdo může energetický štítek vypracovávat a proto jej může vypracovat každý, kdo zvládne metodiku výpočtu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ:

Vaše jméno (vyžadováno):

Váš email (vyžadováno):

Předmět:

Vaše zpráva: