TERMODIAGNOSTIKA

Nabízíme Vám měření termokamerou za příznivé ceny.

Touto metodou je možné získat plošnou informaci o teplotách vnějších povrchů budov. Z toho lze usuzovat úniky tepla, zejména v případě odhalení lokálních odlišností, porovnání dvou shodných budov, kdy jedna byla tepelně izolována a druhá nikoli.
Moderní termokamery jsou vybaveny tepelně stabilizovaným detektorem složeným z matice negativních termistorů vyrobených z oxidu vananičitého VO2. Senzor tohoto typu je nazýván mikrobolometr. Původní vývoj nesměroval k tak mírumilovným účelům jako je termodiagnostika staveb nýbrž jím byli vybaveny tepelně naváděné rakety. I optika samotné termokamery nemůže být z bežného skla, ale je vyrobena z germánia, které na rozdíl od skla propouští infračervené záření ve vlnových délkách 4 až 14um. Jedná se o pásmo, kde se nachází maximum vyzařovaného záření absolutně černého tělesa o teplotě 300 K což je přibližne 27°C.

Jen pro zajímavost:
viditelné světlo (záření) se pohybuje v oblasti vlnových délek 400 až 800 nm, kde se nachází maximum vyzařovaného záření absolutně černého tělesa o teplotě 5700 K (shodou okolností povrchová teplota Slunce).

K tomu, aby mohlo být nalezeno místo úniku tepla z budovy je nutné, aby k takovému úniku vůbec docházelo. Proto je definován tzv. minimální teplotní rozdíl mezi vnitřkem budovy a okolím. Tento teplotní rozdíl, by neměl být menší než 15 K po dobu 24 hodin před měřením.
Námi používaná kamera je FLUKE Ti 25. Jedná se o plně radiometrickou termokameru s rozlišením 120×160 tepl. bodu, vybavené IR Fusion (směšování termo a digi spektra) sloužící k popisování jevů a procesů jak v průmyslu, udržbě apod. tak i diagnostiku budov. K dispozici je automatická detekce nejteplejšího a nejstudenějšího bodu snímku, hlasový záznamník k jednotlivým snímkům atd. Snímky jsou ukládány na pam. kartu a následně vyhodnocovány v SW.

V případě zájmu o měření nás můžete kontaktovat pomocí KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE:

Vaše jméno (vyžadováno):

Váš email (vyžadováno):

Předmět:

Vaše zpráva: